حمایت اجتماعی

دکتر روانشناس مریم شجاعیان  https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir
دکتر روانشناس مریم شجاعیان https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir


سایت استاد دانشگاه دکترمریم شجاعیان روانشناس درجه یک

https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir

📷انسان موجودی اجتماعی است و دائما در تعامل با جهان پیرامون خود است. ارتباط برقرار کردن با دیگران و نیز با افراد جامعه اجتناب ناپذیر است.انسانها به شیوه های متعددی با دیگران ارتباط برقرار می کنند و برای به دست آوردن حمایت اجتماعی نیازمند ارتباطی صحیح با دیگران می باشد.

بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir اعطاء پروانه تخصصی مطب روانشناسی به دکتر مریم شجاعیان توسط ریاست محترم سازمان نظام روانشناسی کشور جناب آقای دکتر حاتمی بزرگوار
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir اعطاء پروانه تخصصی مطب روانشناسی به دکتر مریم شجاعیان توسط ریاست محترم سازمان نظام روانشناسی کشور جناب آقای دکتر حاتمی بزرگوارحمایت اجتماعی احساس، ادراک و واقعیتی است که شخصی مورد مراقبت و حمایت قرار می‌گیرد، یعنی می‌تواند روی کمک دیگران حساب کند . در روزگار فعلی ما، دایره حوزه‌هایی که فرد می‌تواند از آنها حمایت اجتماعی دریافت کند بسیار گسترده‌تر است. خانواده، دوستان، همسایه‌ها، همکاران و ....را شامل می‌شود. عواملی مانند جنسیت، فرهنگ، تحصیلات، سن، وضعیت اقتصادی_اجتماعی، قومیت و نژاد، همگی بر سیستم حمایت اجتماعی افراد اثرگذار است.

در واقع می توانیم بیان کنیم که حمایت اجتماعی یعنی داشتن خانواده و دوستانی که در مواقع بحرانی و نیاز، بتوانیم از آنها به نحو مطلوب استفاده کنیم. بطور کلی می توان گفت که حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی را بهبود .

بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه


تأثیر حمایت اجتماعی بر روی سلامت ‌روان‌شناختی

اصولا در مواقع بحرانی، هنگامه ای که شما با یک بحران مواجه شده‌اید و به کمک نیاز دارید یا این‌که خطری از بیرون شما را تهدید می کند، داشتن روابط سازنده و همیشگی در زندگی روزمره شما نقش دارند.

این حمایت اجتماعی در طول زمان برای برخی منجر به استرس می شود و یا اینکه، گاهی اوقات سبب می شود که فرد احساس ارزشمندی و موفقیت کند.

اهمیت داشتن یک شبکۀ حمایت اجتماعی قوی

متخصصان هنگام تلاش برای دست‌یابی به اهدافمان یا مقابله با یک بحران غالباً مردم را وادار می‌کنند که از دوستان و خانوادۀ خود طلب حمایت کنند. تحقیقات همچنین ارتباط بین روابط اجتماعی و جنبه‌های مختلف بهداشت و سلامتی را نشان داده است.درواقع، حمايت اجتماعي ضعيف باعث افزايش افسردگي، خودكشي، مصرف الكل، بيماري‌هاي قلبي و عروقي، و تغيير در عملکرد مغز مي شود. در یک مطالعۀ هفت ساله روی مردان میانسال نشان داده شده است که درصد مرگ‌ومیر در افرادی که دارای حمایت اجتماعی و عاطفی بالا هستند، نسبت به افرادی که فاقد چنین روابطی هستند، کمتر است.

بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه


📷ابعاد حمایت اجتماعی

· جنبه ذهني : بعد ذهني حمايت اجتماعي به تصوري اطلاق مي گردد که فرد از افرادي دارد که قادرند به طور مؤثر در مواقع درماندگي و ناچاري وي را مساعدت نمايند.

· جنبه عيني : بعد عيني يا بالفعل حمايت اجتماعي به ميزان واقعي مساعدتها و همياري هاي ارائه شده به فرد بستگي دارد . هر نوع تغيير ناگهاني يا بروز مصيبت در زندگي ، از جمله منابع فشاري است که ممکن است موجب پريشاني و نگراني شخص شود.

بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه


* جنبه ذهني درميزان عملکرد فرد تأثير فراواني دارد و يافته هاي پژوهشي حاکي از آن است که هر چه ذهنيت فرد در برخورداري از حمايت ديگران ( حمايت بالقوه ) بيشتر باشد،ميزان پاسخهای موفقيت آميزي که به فشارهاي رواني و موقعيتهاي بغرنج نشان مي دهد ، بيشتر است . عکس آن نیز صادق است، همچنانکه، اگر فرد احساس کند که از حمايت اجتماعي کافي اطرافيان برخوردار نیست ، احتمالاً آمادگي کمتري براي مقابله با خطر از خود نشان مي دهد و ممکن است به جاي مواجه شدن با مشکلات روزمره ، از آنها اجتناب کند.

* با توجه به بعد عيني حمايت اجتماعي، افرادی وجود دارند که در مواقع بحرانی و لزوم ، تا حد زيادي از شدت فشار رواني دیگران مي کاهند. من باب مثال مساعدت هایی که در اوایل ازدواج هر زوجی به آنها می شود، در واقع آنها را در بهتر پذیرفتن نقش همسری مهیا می کنند.

مبانی نظری حمایت اجتماعی

ساراسون

از نظر ساراسون و دیگران حمایت اجتماعی به عنوان میزان برخورداری از محبت، همراهی و توجه اعضای خانواده، دوستان و سایر افراد تعریف شده است.

ابعاد حمایت اجتماعی از دیدگاه ساراسون

· 📷حمایت عاطفی: داشتن مهارت لازم در کمک گرفتن از دیگران هنگام برخورد با دشواری ها است.

· 📷 حمایت ابزاری : دسترسی داشتن به منابع مالی و خدماتی در سختیها و دشواری ها گفته می شود.

· حمایت اطلاعاتی: می تواند اطلاعات مورد نیاز خود را برای درک موقعیت به دست آورد.

· حمایت خودارزشمندی: اینکه دیگران در دشواری ها یا فشارهای روانی به وی بفهمانند که او فردی ارزشمند است و می تواند با به کارگیری توانایی ها ویژه خود بر دشواری ها چیره شود.

· حمایت شبکه اجتماعی: به معنای دسترسی به عضویت در شبکه های اجتماعی است .

کوب

کوب (1976)، حمایت اجتماعی را مجموعه اطلاعاتی تعریف می کند که شخص را به این اعتقاد می رساند که در یک شبکه ارتباطی مورد توجه و علاقه دیگران است و از سوی آنها با ارزش و محترم شمرده میشود، و در نتیجه چنین باوری، این احساس به فرد دست می دهد که به آن شبکه ارتباطی متعلق است.

شافر، کوین و لازرواس

شافر، کوین و لازرواس(1981)، با تأکید بر ادراکات ذهنی فرد، حمایت اجتماعی را عبارت از ارزشیابی ها یا ارزیابی های فرد از این که تا چه حد یک تعامل یا الگوی تعاملات یا روابط، برای وی سودمند است، میدانند .


دکتر روانشناس مریم شجاعیان  https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir
دکتر روانشناس مریم شجاعیان https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir


سایت استاد دانشگاه دکترمریم شجاعیان روانشناس درجه یک

https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir

📷انسان موجودی اجتماعی است و دائما در تعامل با جهان پیرامون خود است. ارتباط برقرار کردن با دیگران و نیز با افراد جامعه اجتناب ناپذیر است.انسانها به شیوه های متعددی با دیگران ارتباط برقرار می کنند و برای به دست آوردن حمایت اجتماعی نیازمند ارتباطی صحیح با دیگران می باشد.

بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir اعطاء پروانه تخصصی مطب روانشناسی به دکتر مریم شجاعیان توسط ریاست محترم سازمان نظام روانشناسی کشور جناب آقای دکتر حاتمی بزرگوار
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir اعطاء پروانه تخصصی مطب روانشناسی به دکتر مریم شجاعیان توسط ریاست محترم سازمان نظام روانشناسی کشور جناب آقای دکتر حاتمی بزرگوارحمایت اجتماعی احساس، ادراک و واقعیتی است که شخصی مورد مراقبت و حمایت قرار می‌گیرد، یعنی می‌تواند روی کمک دیگران حساب کند . در روزگار فعلی ما، دایره حوزه‌هایی که فرد می‌تواند از آنها حمایت اجتماعی دریافت کند بسیار گسترده‌تر است. خانواده، دوستان، همسایه‌ها، همکاران و ....را شامل می‌شود. عواملی مانند جنسیت، فرهنگ، تحصیلات، سن، وضعیت اقتصادی_اجتماعی، قومیت و نژاد، همگی بر سیستم حمایت اجتماعی افراد اثرگذار است.

در واقع می توانیم بیان کنیم که حمایت اجتماعی یعنی داشتن خانواده و دوستانی که در مواقع بحرانی و نیاز، بتوانیم از آنها به نحو مطلوب استفاده کنیم. بطور کلی می توان گفت که حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی را بهبود .

بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه


تأثیر حمایت اجتماعی بر روی سلامت ‌روان‌شناختی

اصولا در مواقع بحرانی، هنگامه ای که شما با یک بحران مواجه شده‌اید و به کمک نیاز دارید یا این‌که خطری از بیرون شما را تهدید می کند، داشتن روابط سازنده و همیشگی در زندگی روزمره شما نقش دارند.

این حمایت اجتماعی در طول زمان برای برخی منجر به استرس می شود و یا اینکه، گاهی اوقات سبب می شود که فرد احساس ارزشمندی و موفقیت کند.

اهمیت داشتن یک شبکۀ حمایت اجتماعی قوی

متخصصان هنگام تلاش برای دست‌یابی به اهدافمان یا مقابله با یک بحران غالباً مردم را وادار می‌کنند که از دوستان و خانوادۀ خود طلب حمایت کنند. تحقیقات همچنین ارتباط بین روابط اجتماعی و جنبه‌های مختلف بهداشت و سلامتی را نشان داده است.درواقع، حمايت اجتماعي ضعيف باعث افزايش افسردگي، خودكشي، مصرف الكل، بيماري‌هاي قلبي و عروقي، و تغيير در عملکرد مغز مي شود. در یک مطالعۀ هفت ساله روی مردان میانسال نشان داده شده است که درصد مرگ‌ومیر در افرادی که دارای حمایت اجتماعی و عاطفی بالا هستند، نسبت به افرادی که فاقد چنین روابطی هستند، کمتر است.

بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه


📷ابعاد حمایت اجتماعی

· جنبه ذهني : بعد ذهني حمايت اجتماعي به تصوري اطلاق مي گردد که فرد از افرادي دارد که قادرند به طور مؤثر در مواقع درماندگي و ناچاري وي را مساعدت نمايند.

· جنبه عيني : بعد عيني يا بالفعل حمايت اجتماعي به ميزان واقعي مساعدتها و همياري هاي ارائه شده به فرد بستگي دارد . هر نوع تغيير ناگهاني يا بروز مصيبت در زندگي ، از جمله منابع فشاري است که ممکن است موجب پريشاني و نگراني شخص شود.

بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه


* جنبه ذهني درميزان عملکرد فرد تأثير فراواني دارد و يافته هاي پژوهشي حاکي از آن است که هر چه ذهنيت فرد در برخورداري از حمايت ديگران ( حمايت بالقوه ) بيشتر باشد،ميزان پاسخهای موفقيت آميزي که به فشارهاي رواني و موقعيتهاي بغرنج نشان مي دهد ، بيشتر است . عکس آن نیز صادق است، همچنانکه، اگر فرد احساس کند که از حمايت اجتماعي کافي اطرافيان برخوردار نیست ، احتمالاً آمادگي کمتري براي مقابله با خطر از خود نشان مي دهد و ممکن است به جاي مواجه شدن با مشکلات روزمره ، از آنها اجتناب کند.

* با توجه به بعد عيني حمايت اجتماعي، افرادی وجود دارند که در مواقع بحرانی و لزوم ، تا حد زيادي از شدت فشار رواني دیگران مي کاهند. من باب مثال مساعدت هایی که در اوایل ازدواج هر زوجی به آنها می شود، در واقع آنها را در بهتر پذیرفتن نقش همسری مهیا می کنند.

مبانی نظری حمایت اجتماعی

ساراسون

از نظر ساراسون و دیگران حمایت اجتماعی به عنوان میزان برخورداری از محبت، همراهی و توجه اعضای خانواده، دوستان و سایر افراد تعریف شده است.

ابعاد حمایت اجتماعی از دیدگاه ساراسون

· 📷حمایت عاطفی: داشتن مهارت لازم در کمک گرفتن از دیگران هنگام برخورد با دشواری ها است.

· 📷 حمایت ابزاری : دسترسی داشتن به منابع مالی و خدماتی در سختیها و دشواری ها گفته می شود.

· حمایت اطلاعاتی: می تواند اطلاعات مورد نیاز خود را برای درک موقعیت به دست آورد.

· حمایت خودارزشمندی: اینکه دیگران در دشواری ها یا فشارهای روانی به وی بفهمانند که او فردی ارزشمند است و می تواند با به کارگیری توانایی ها ویژه خود بر دشواری ها چیره شود.

· حمایت شبکه اجتماعی: به معنای دسترسی به عضویت در شبکه های اجتماعی است .

کوب

کوب (1976)، حمایت اجتماعی را مجموعه اطلاعاتی تعریف می کند که شخص را به این اعتقاد می رساند که در یک شبکه ارتباطی مورد توجه و علاقه دیگران است و از سوی آنها با ارزش و محترم شمرده میشود، و در نتیجه چنین باوری، این احساس به فرد دست می دهد که به آن شبکه ارتباطی متعلق است.

شافر، کوین و لازرواس

شافر، کوین و لازرواس(1981)، با تأکید بر ادراکات ذهنی فرد، حمایت اجتماعی را عبارت از ارزشیابی ها یا ارزیابی های فرد از این که تا چه حد یک تعامل یا الگوی تعاملات یا روابط، برای وی سودمند است، میدانند .

دکتر روانشناس مریم شجاعیان  https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir
دکتر روانشناس مریم شجاعیان https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir


سایت استاد دانشگاه دکترمریم شجاعیان روانشناس درجه یک

https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir

📷انسان موجودی اجتماعی است و دائما در تعامل با جهان پیرامون خود است. ارتباط برقرار کردن با دیگران و نیز با افراد جامعه اجتناب ناپذیر است.انسانها به شیوه های متعددی با دیگران ارتباط برقرار می کنند و برای به دست آوردن حمایت اجتماعی نیازمند ارتباطی صحیح با دیگران می باشد.

بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir اعطاء پروانه تخصصی مطب روانشناسی به دکتر مریم شجاعیان توسط ریاست محترم سازمان نظام روانشناسی کشور جناب آقای دکتر حاتمی بزرگوار
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir اعطاء پروانه تخصصی مطب روانشناسی به دکتر مریم شجاعیان توسط ریاست محترم سازمان نظام روانشناسی کشور جناب آقای دکتر حاتمی بزرگوارحمایت اجتماعی احساس، ادراک و واقعیتی است که شخصی مورد مراقبت و حمایت قرار می‌گیرد، یعنی می‌تواند روی کمک دیگران حساب کند . در روزگار فعلی ما، دایره حوزه‌هایی که فرد می‌تواند از آنها حمایت اجتماعی دریافت کند بسیار گسترده‌تر است. خانواده، دوستان، همسایه‌ها، همکاران و ....را شامل می‌شود. عواملی مانند جنسیت، فرهنگ، تحصیلات، سن، وضعیت اقتصادی_اجتماعی، قومیت و نژاد، همگی بر سیستم حمایت اجتماعی افراد اثرگذار است.

در واقع می توانیم بیان کنیم که حمایت اجتماعی یعنی داشتن خانواده و دوستانی که در مواقع بحرانی و نیاز، بتوانیم از آنها به نحو مطلوب استفاده کنیم. بطور کلی می توان گفت که حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی را بهبود .

بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه


تأثیر حمایت اجتماعی بر روی سلامت ‌روان‌شناختی

اصولا در مواقع بحرانی، هنگامه ای که شما با یک بحران مواجه شده‌اید و به کمک نیاز دارید یا این‌که خطری از بیرون شما را تهدید می کند، داشتن روابط سازنده و همیشگی در زندگی روزمره شما نقش دارند.

این حمایت اجتماعی در طول زمان برای برخی منجر به استرس می شود و یا اینکه، گاهی اوقات سبب می شود که فرد احساس ارزشمندی و موفقیت کند.

اهمیت داشتن یک شبکۀ حمایت اجتماعی قوی

متخصصان هنگام تلاش برای دست‌یابی به اهدافمان یا مقابله با یک بحران غالباً مردم را وادار می‌کنند که از دوستان و خانوادۀ خود طلب حمایت کنند. تحقیقات همچنین ارتباط بین روابط اجتماعی و جنبه‌های مختلف بهداشت و سلامتی را نشان داده است.درواقع، حمايت اجتماعي ضعيف باعث افزايش افسردگي، خودكشي، مصرف الكل، بيماري‌هاي قلبي و عروقي، و تغيير در عملکرد مغز مي شود. در یک مطالعۀ هفت ساله روی مردان میانسال نشان داده شده است که درصد مرگ‌ومیر در افرادی که دارای حمایت اجتماعی و عاطفی بالا هستند، نسبت به افرادی که فاقد چنین روابطی هستند، کمتر است.

بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه


📷ابعاد حمایت اجتماعی

· جنبه ذهني : بعد ذهني حمايت اجتماعي به تصوري اطلاق مي گردد که فرد از افرادي دارد که قادرند به طور مؤثر در مواقع درماندگي و ناچاري وي را مساعدت نمايند.

· جنبه عيني : بعد عيني يا بالفعل حمايت اجتماعي به ميزان واقعي مساعدتها و همياري هاي ارائه شده به فرد بستگي دارد . هر نوع تغيير ناگهاني يا بروز مصيبت در زندگي ، از جمله منابع فشاري است که ممکن است موجب پريشاني و نگراني شخص شود.

بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه


* جنبه ذهني درميزان عملکرد فرد تأثير فراواني دارد و يافته هاي پژوهشي حاکي از آن است که هر چه ذهنيت فرد در برخورداري از حمايت ديگران ( حمايت بالقوه ) بيشتر باشد،ميزان پاسخهای موفقيت آميزي که به فشارهاي رواني و موقعيتهاي بغرنج نشان مي دهد ، بيشتر است . عکس آن نیز صادق است، همچنانکه، اگر فرد احساس کند که از حمايت اجتماعي کافي اطرافيان برخوردار نیست ، احتمالاً آمادگي کمتري براي مقابله با خطر از خود نشان مي دهد و ممکن است به جاي مواجه شدن با مشکلات روزمره ، از آنها اجتناب کند.

* با توجه به بعد عيني حمايت اجتماعي، افرادی وجود دارند که در مواقع بحرانی و لزوم ، تا حد زيادي از شدت فشار رواني دیگران مي کاهند. من باب مثال مساعدت هایی که در اوایل ازدواج هر زوجی به آنها می شود، در واقع آنها را در بهتر پذیرفتن نقش همسری مهیا می کنند.

مبانی نظری حمایت اجتماعی

ساراسون

از نظر ساراسون و دیگران حمایت اجتماعی به عنوان میزان برخورداری از محبت، همراهی و توجه اعضای خانواده، دوستان و سایر افراد تعریف شده است.

ابعاد حمایت اجتماعی از دیدگاه ساراسون

· 📷حمایت عاطفی: داشتن مهارت لازم در کمک گرفتن از دیگران هنگام برخورد با دشواری ها است.

· 📷 حمایت ابزاری : دسترسی داشتن به منابع مالی و خدماتی در سختیها و دشواری ها گفته می شود.

· حمایت اطلاعاتی: می تواند اطلاعات مورد نیاز خود را برای درک موقعیت به دست آورد.

· حمایت خودارزشمندی: اینکه دیگران در دشواری ها یا فشارهای روانی به وی بفهمانند که او فردی ارزشمند است و می تواند با به کارگیری توانایی ها ویژه خود بر دشواری ها چیره شود.

· حمایت شبکه اجتماعی: به معنای دسترسی به عضویت در شبکه های اجتماعی است .

کوب

کوب (1976)، حمایت اجتماعی را مجموعه اطلاعاتی تعریف می کند که شخص را به این اعتقاد می رساند که در یک شبکه ارتباطی مورد توجه و علاقه دیگران است و از سوی آنها با ارزش و محترم شمرده میشود، و در نتیجه چنین باوری، این احساس به فرد دست می دهد که به آن شبکه ارتباطی متعلق است.

شافر، کوین و لازرواس

شافر، کوین و لازرواس(1981)، با تأکید بر ادراکات ذهنی فرد، حمایت اجتماعی را عبارت از ارزشیابی ها یا ارزیابی های فرد از این که تا چه حد یک تعامل یا الگوی تعاملات یا روابط، برای وی سودمند است، میدانند .

دکتر روانشناس مریم شجاعیان  https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir
دکتر روانشناس مریم شجاعیان https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir


سایت استاد دانشگاه دکترمریم شجاعیان روانشناس درجه یک

https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir

📷انسان موجودی اجتماعی است و دائما در تعامل با جهان پیرامون خود است. ارتباط برقرار کردن با دیگران و نیز با افراد جامعه اجتناب ناپذیر است.انسانها به شیوه های متعددی با دیگران ارتباط برقرار می کنند و برای به دست آوردن حمایت اجتماعی نیازمند ارتباطی صحیح با دیگران می باشد.

بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir اعطاء پروانه تخصصی مطب روانشناسی به دکتر مریم شجاعیان توسط ریاست محترم سازمان نظام روانشناسی کشور جناب آقای دکتر حاتمی بزرگوار
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir اعطاء پروانه تخصصی مطب روانشناسی به دکتر مریم شجاعیان توسط ریاست محترم سازمان نظام روانشناسی کشور جناب آقای دکتر حاتمی بزرگوارحمایت اجتماعی احساس، ادراک و واقعیتی است که شخصی مورد مراقبت و حمایت قرار می‌گیرد، یعنی می‌تواند روی کمک دیگران حساب کند . در روزگار فعلی ما، دایره حوزه‌هایی که فرد می‌تواند از آنها حمایت اجتماعی دریافت کند بسیار گسترده‌تر است. خانواده، دوستان، همسایه‌ها، همکاران و ....را شامل می‌شود. عواملی مانند جنسیت، فرهنگ، تحصیلات، سن، وضعیت اقتصادی_اجتماعی، قومیت و نژاد، همگی بر سیستم حمایت اجتماعی افراد اثرگذار است.

در واقع می توانیم بیان کنیم که حمایت اجتماعی یعنی داشتن خانواده و دوستانی که در مواقع بحرانی و نیاز، بتوانیم از آنها به نحو مطلوب استفاده کنیم. بطور کلی می توان گفت که حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی را بهبود .

بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه


تأثیر حمایت اجتماعی بر روی سلامت ‌روان‌شناختی

اصولا در مواقع بحرانی، هنگامه ای که شما با یک بحران مواجه شده‌اید و به کمک نیاز دارید یا این‌که خطری از بیرون شما را تهدید می کند، داشتن روابط سازنده و همیشگی در زندگی روزمره شما نقش دارند.

این حمایت اجتماعی در طول زمان برای برخی منجر به استرس می شود و یا اینکه، گاهی اوقات سبب می شود که فرد احساس ارزشمندی و موفقیت کند.

اهمیت داشتن یک شبکۀ حمایت اجتماعی قوی

متخصصان هنگام تلاش برای دست‌یابی به اهدافمان یا مقابله با یک بحران غالباً مردم را وادار می‌کنند که از دوستان و خانوادۀ خود طلب حمایت کنند. تحقیقات همچنین ارتباط بین روابط اجتماعی و جنبه‌های مختلف بهداشت و سلامتی را نشان داده است.درواقع، حمايت اجتماعي ضعيف باعث افزايش افسردگي، خودكشي، مصرف الكل، بيماري‌هاي قلبي و عروقي، و تغيير در عملکرد مغز مي شود. در یک مطالعۀ هفت ساله روی مردان میانسال نشان داده شده است که درصد مرگ‌ومیر در افرادی که دارای حمایت اجتماعی و عاطفی بالا هستند، نسبت به افرادی که فاقد چنین روابطی هستند، کمتر است.

بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه


📷ابعاد حمایت اجتماعی

· جنبه ذهني : بعد ذهني حمايت اجتماعي به تصوري اطلاق مي گردد که فرد از افرادي دارد که قادرند به طور مؤثر در مواقع درماندگي و ناچاري وي را مساعدت نمايند.

· جنبه عيني : بعد عيني يا بالفعل حمايت اجتماعي به ميزان واقعي مساعدتها و همياري هاي ارائه شده به فرد بستگي دارد . هر نوع تغيير ناگهاني يا بروز مصيبت در زندگي ، از جمله منابع فشاري است که ممکن است موجب پريشاني و نگراني شخص شود.

بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه


* جنبه ذهني درميزان عملکرد فرد تأثير فراواني دارد و يافته هاي پژوهشي حاکي از آن است که هر چه ذهنيت فرد در برخورداري از حمايت ديگران ( حمايت بالقوه ) بيشتر باشد،ميزان پاسخهای موفقيت آميزي که به فشارهاي رواني و موقعيتهاي بغرنج نشان مي دهد ، بيشتر است . عکس آن نیز صادق است، همچنانکه، اگر فرد احساس کند که از حمايت اجتماعي کافي اطرافيان برخوردار نیست ، احتمالاً آمادگي کمتري براي مقابله با خطر از خود نشان مي دهد و ممکن است به جاي مواجه شدن با مشکلات روزمره ، از آنها اجتناب کند.

* با توجه به بعد عيني حمايت اجتماعي، افرادی وجود دارند که در مواقع بحرانی و لزوم ، تا حد زيادي از شدت فشار رواني دیگران مي کاهند. من باب مثال مساعدت هایی که در اوایل ازدواج هر زوجی به آنها می شود، در واقع آنها را در بهتر پذیرفتن نقش همسری مهیا می کنند.

مبانی نظری حمایت اجتماعی

ساراسون

از نظر ساراسون و دیگران حمایت اجتماعی به عنوان میزان برخورداری از محبت، همراهی و توجه اعضای خانواده، دوستان و سایر افراد تعریف شده است.

ابعاد حمایت اجتماعی از دیدگاه ساراسون

· 📷حمایت عاطفی: داشتن مهارت لازم در کمک گرفتن از دیگران هنگام برخورد با دشواری ها است.

· 📷 حمایت ابزاری : دسترسی داشتن به منابع مالی و خدماتی در سختیها و دشواری ها گفته می شود.

· حمایت اطلاعاتی: می تواند اطلاعات مورد نیاز خود را برای درک موقعیت به دست آورد.

· حمایت خودارزشمندی: اینکه دیگران در دشواری ها یا فشارهای روانی به وی بفهمانند که او فردی ارزشمند است و می تواند با به کارگیری توانایی ها ویژه خود بر دشواری ها چیره شود.

· حمایت شبکه اجتماعی: به معنای دسترسی به عضویت در شبکه های اجتماعی است .

کوب

کوب (1976)، حمایت اجتماعی را مجموعه اطلاعاتی تعریف می کند که شخص را به این اعتقاد می رساند که در یک شبکه ارتباطی مورد توجه و علاقه دیگران است و از سوی آنها با ارزش و محترم شمرده میشود، و در نتیجه چنین باوری، این احساس به فرد دست می دهد که به آن شبکه ارتباطی متعلق است.

شافر، کوین و لازرواس

شافر، کوین و لازرواس(1981)، با تأکید بر ادراکات ذهنی فرد، حمایت اجتماعی را عبارت از ارزشیابی ها یا ارزیابی های فرد از این که تا چه حد یک تعامل یا الگوی تعاملات یا روابط، برای وی سودمند است، میدانند .