دانش آموخته مدیریت استراتژیک، علاقه مند به دنیای محتوا