تیم ترجمه‌ی نورند،تولید کننده انواع و اقسام محتوای متنی از نوع ترجمه (: آشنایی بیشتر با تیم نورند http://ajmd.ir/k/N/94278