پاترونوس؛ خانه‎‎‎ای همیشگی، خانه‎­ای بر باد رفته!

پاترونوس؛ خانه‎‎‎ای همیشگی، خانه‎­ای بر باد رفته!
درود، رضا شیرین‌نژاد هستم؛ دانشجوی روان‌شناسی، عاشقِ ادبیات، تجزیه‌و‌ت...