علاقه‌مند به پیچ‌وخَم‌های مهندسی‌کامپیوتر دانشجو، محقق شبکه و امنیت‌شبکه، عاشق یادگیری و یاد دادن!