یک دانشجوی آماتور که چیز زیادی درباره سینما نمیدونه اما دوست داره تجربیات، احساسات و افکارش رو به اشتراک بذاره.