دانشجوی آماتور سینما. علاقه مند به عکاسی و کمی هم تولید محتوا.