مبتکر فروش 22 برابری در کشور، بنیانگذار هنر مارکتینگ در کشور، مدیر عامل انتشارات بابان، متخصص فروش 22 برابری محصولات هنری در ایران https://www.babanart.com