جـــــــرم عــــــاشــقـــی

خسته ام از زندگی با مرگ درگــــــــــــیرم، بیا
بی وفـــــــــــا از رفتنت رنجــــــور و دلگیرم، بیا

چـــــهره پنهان می کنی با اینکه نزدیکِ مَنی
عاقــــبت از دوریت دلگیــــــــــــــر میمیرم، بیا

بیــقراریِ مـــــــــــــرا می بینی و رَد می شوی ؟؟
سَنــــگدل اوجِ جـــــــــــوانی کرده ای پیرَم، بیا

دوریــــت کم طاقتم کرده ، مُـدام افسرده ام
مثلِ دیوانـــــــــه هَمش از کـــــوره درمیرم، بیا

جُــــرمِ من این بوده که دیوانه وارعاشق شدم
تا نکـــــــــردی نازنین از عــــــــــاشـقی سیرم، بیا

آبــرویم رفته با ایــــــــن اشــــــک هایِ دم دَمی
من فقــــــــط با یـــــــــــــــــادِ تو آرام میگیرم، بیا

با زبانِ بـــــــــی زبـــــــــــــــــانی بارها گفتم نَــــرو
رَفتی و کـــــردی مـــــــــــرا اینگونه تحقیرم، بیا

گرچه شیرین است عِشــق و زنـدگی ، امّا بِدان
خَسته ام از زندگـــی با مَرگـــــــــــــ دَرگـــیرم، بیا

…………….
Ali…Senator ✍️