مهم نیست که شروع به نوشتن کردم . می نویسم چون چیزهای تجربه نکرده فراوانی برایم دارد ... متخصص امنیت جستجوگر دنیای کسب و کار ... موسیقی و مطالعه ...


در نکوهش برخی رفتارهای اجتماعی - روز چهارم:هویت واقعی ، هویت مجازی

در نکوهش برخی رفتارهای اجتماعی - روز چهارم:هویت واقعی ، هویت مجازی
خیلی وقت بود که ننوشتم قرار بود این مطالب سریالی باشند از مشاهدات و غر...

در نکوهش برخی رفتارهای اجتماعی - روز سوم: وقتی ادمین گروه تلگرامی شدم

در نکوهش برخی رفتارهای اجتماعی - روز سوم: وقتی ادمین گروه تلگرامی شدم
پیش نوشت 1 : دوست داشتم اسم مطلب را بزارم خدایان بازنشر ولی گذاشتم وقت...

در نکوهش برخی رفتارهای اجتماعی - روز دوم: اطلاع رسانی مهم تر است یا همدردی

در نکوهش برخی رفتارهای اجتماعی - روز دوم: اطلاع رسانی مهم تر است یا همدردی
بیستون - کرمانشاهخبر کوتاه است و جانکاه ...بخش گسترده ای از غ...

در نکوهش برخی رفتارهای اجتماعی - روز اول: از کجا شروع شد

در نکوهش برخی رفتارهای اجتماعی - روز اول: از کجا شروع شد
مدتها بود که داشتم به نوشتن فکر می‌کردم. راستش را بخواهید آشنایی با...