کارآفرین و پژوهشگر تحول دیجیتالی و برندسازی استارتاپ ها، دانشجوی دکترای دانشگاه برادفورد انگلستان و بنیان گذار استارتاپ چمروش با سابقه شرکت در دوره های دانشگاه های هاروارد، ام آی تی، نیویورک و کلمبیا