کارشناسی ارشد فیزیک خوندم و عاشق طبیعت هستم.حدود 4سال هست که کوله گردی میکنم و به لطف همسفر شدن با طبیعت گردهای حرفه ای تجربیات زیادی کسب کردم و درحال کسب تجربه در توسعه کسب و کار گردشگری هستم