اینجا مفصل تر از اکانت توییتر و متفاوت نسبت به کانال تلگرام مینویسیم.