در این حساب که حساب دوم من است، روزانه می‌نویسم چون نوشتن حالم را خوب می‌کند. در لا‌به‌لای نوشته‌ها "حتما " مطالب مفیدی خواهید خواند که برای بهتر زندگی کردن‌تان مفید هستند. آنها تجربه‌های شخصی من هستن