یه پسر ۲۲ساله که هنوز نمی‌دونه می‌خواد کی باشه. در حال حاضر، دانشجوی مهندسی کامپیوتر در دانشگاه تهران و تکنیکال تیم‌لیدر در ستون.