تاثیر مکانیک در تصمیم گیری، آیا با مکانیک کوانتوم می شود تصمیم گیری های انسان را پیش بینی کرد؟


(قسمت اول)

قضیه بنیادی که به گربه شرودینگر این اجازه را می دهد که هم زنده باشد هم مرده، و حرف زدن دو ذره در فاصله یک کهکشان از همدیگر می تواند که به ما در شناخت رفتار پیچیده انسان ها کمک کند.

فیزیک کوانتوم روانشناسی انسان در نگاه اول دو بحث کاملا مجزا است که ظاهرا هیچ شباهتی به هم ندارد. ولی تعدادی از دانشمندان معتقد هستند که این دو قضیه در زمینه های جالبی با هم هم پوشانی دارند. هر دواین قوانین تلاش میکندد که رفتار سیستم را در آینده پیش بینی کنند. یکی تلاش میکند فرایندهای فیزیکی را پیش بینی کند و دیگری در تلاش است رفتارهای ذاتی انسان ها را پیش بینی کند.

اXiaochu Zhang دانشمند بیوفیزیک و عصب شناس دانشگاه Hefei چین معتقد است که انسان ها رفتارهای غیر منطقی زیادی دارند. تئوری تصمیم گیری کلاسیک مورد قبول دانشمندان تلاش میکند که تصمیم گیری انسان ها را بر اساس تعدادی از پارامترهای وردی پیش بینی کند و نتیجه تصمیم گیری را قابل حدس کند. اما انسان ها همیشه تصمیم های قابل پیش بینی اتخاد نمی کنند. Xiaochu Zhang معتقد است که به وسیله فیزیک کوانتوم می شود این تصمیم های غیر قابل پیش بینی توسط تئوری کلاسیک، را پیش بینی کرد.

اXiaochu Zhang جزو حامیان شناخت کوانتوم می باشد. در مقاله ای که در تاریخ 20 ژانویه در ژورنال Nature Human Behavior چاپ شده است او و همکارانش تلاش کرده اند به استفاده از قوانین استفاده شده در مکانیک کوانتوم به روانشناسان در پیش بینی رفتار انسان ها کمک کنند. این تیم با اسکن مغزی انسان ها در هنگام جواب دادن به یکی از تست های معروف روانشناسی سعی کرده است که ارتباط مکانیک کوانتوم و تصمیم گیری را ثابت کند. اسکن نشان میدهد که در هنگام تصمیم گیری قسمت خاصی از مغز که ممکن است در فرایند تصمیم تفکر کوانتومی نقش داشته باشند به صورت برجسته ای در حال فعالیت است.

این تحقیق جزو اولین تحقیق های ارتباط بین مکانیک کوانتوم و تئوری تصمیم گیری می باشد.

عدم قطعیت:

مکانیک کوانتوم رفتار یکی از کوچکترین اعضای تشکیل دهنده این جهان، اتم و اجزای آن، را توضیح می دهد. یکی از اصول اصلی این نظریه ، عدم قطعیت زیادی را در این جهان بسیار کوچک نشان می دهد. به عنوان مثال یک قطار را فرض کنید از دید کلی بسیار برایمان قابل پیشبینی است که قطار بر روی کدام ریل حرکت می کند، سرعت قطار چقدر است، قطار در چه زمانی به ایستگاه بعدی می رسد. ولی بیاید با یه دید ریز تر بررسی کنیم. الکترون های قطار در نظر بگیرید، حرکت الکترون های آن و مکان وجود آنها در لحظه قابل پیش بینی نیست. ولی با استفاده از مکانیک کوانتوم و تئوری های آن می توان با درصد احتمال قابل قبولی در مورد الکترون های قطار هم اظهار نظر کرد.

همانطور که مکانیک کوانتوم قادر است رفتار ذرات جهان اتم را شرح دهد، می توان از آن برای پیش بینی تصمیم های انسان نیز استفاده کرد. تصمیم های نظیر اینکه در مورد کدام سریال حرف بزنیم، در انتخابات ریاست جمهوری کدام کاندید را انتخاب کنیم و ... اینجا دقیقا جایی است که مکانیک کوانتوم وارد میشه که بر خلاف تئوری تصمیم گیری کلاسیک که عمل خواهد کرد و بر اساس عدم قطعیت تصمیم هارا پیش بینی خواهد کرد.

تئور تصمیم گیری کلاسیک بر این پایه استوار است که تصمیم طوری اتخاذ می شود که پاداش را افزایش و مجازات را کاهش دهد. به بیان دیگر تصمیم وقتی اتخاذ می شود که باعث افزایش منافغ و همچنین در راستای کاهش عواقب باشد. این منطق به عنوان (( reinforcement learning )) شناخته شده است. که بر اساس تحقیقات انجام شده ذهن انسان از تجربیات قبلی خود استفاده می کند. تا بتوانید بیشینه منافع و کمینه عواقب را تشخیص دهد.

اگر این تئوری درست باشد انسان همیشه قبل از تصمیم گیری گزینه ها را وزن می کند تا بهترین را انتخاب کند، ولی حقیقت آن است که احساسات دائما در حال تاثیر گذاری بر انتخاب های انسان می باشد.

(پایان قسمت اول)

منبع: livescience