چشم وچشمهایش

ازرمان هایی که ازدوره راهنمایی خوندم دیگه ازهرچی رمان بودزده شده بودم تااینکه باخوندن رمان"چشم"از"ولادیمیرنابوکوف"همه چی عوض شد‌

فهمیدم رمان لزوماًیه کتاب چندصدصفحه ای نیست می تونه کوتاه اماپرمغزباشهازاون به بعددنبال کتابایی رفتم که ارزش خوندن داشته باشن

جالب اینجاس که اولین رمان جدی ایرانیَم که خوندم"چشمهایش از"بزرگ علوی"بودکسی که خیلی دوست داشتم کتاباش روبخونم.

بی شک بزرگ علوی یکی ازبهترین وتأثیرگذارترین نویسنده های معاصره.

لینک دانلودرمان چشمهایش روتوکانال قراردادم بخونیدولذت ببرید

آیدی کانال[email protected]