من علی هنرمند هستم. کارم برنامه نویسی و مهندسی نرم افزار هست. به کارهای تیمی و کمک به تیمها برای بیشینه کردن بهره وریشون علاقمندم و از این رو به روانشناسی و تحلیل رفتارها هم.