در اینجا تجربیاتم رو در زمینه های مختلف با دوستانم به اشتراک میذارم...