علاقه‌مند در موضوعات: بازاریابی دیجیتال، رشد، کتاب و ... قبلا هم اینجا مینوشتم: http://socialmedia.ir