برنامه‌نویس اندروید درست حسابی - قسمت اول

دوستی بهم پیام داد و عین پیامش این بود: «میشه لطفا بهم بگی که الان بای...