داستان موفقیت بی مزه ترین کمدین کشور!

چطور باید زنجیره عادت ها رو قطع نکنیم؟ هر نظمی محکوم به موفقیته!

به یه کمدین میگن چی میشه که اینقد جوک های بامزه میسازی؟ ‌ میگه یه روز یه تقویم برداشتم و تصمیم گرفتم هر روز یه جوک جدید بسازم ‌ و با خودم عهد کردم فقط روی «هر روز» ساختنش تمرکز کنم! ‌ یک هفته گذشت و…

در طول هفته هربار که میخواستم جوک بسازم، یه فکر منفی میومد سراغم… ‌ اینکه چقدر بی مزه هستم! اینکه اجاره خونه عقب افتاده و دیگه کسی از من نمیخواد برنامه برم… ‌ با این وجود تلاش کردم زنجیره رو قطع نکنم و ادامه بدم… ‌

هفته دوم این فکرا میومدن و من جوکم رو میساختم! نگرشم اینطور تغییر کرده بود که فکرا میومدن، ولی من بهشون میگفتم بذار جوک امروزم رو بسازم بعدش بهت فکر میکنم… ‌ هفته دوم گذشت و اواسط هفته سوم وقتی داشتم جوک رو میساختم، اولین باری بود که به جوک خودم از ته دل خندیدم!

و اتفاق عجیبی رو تجربه کردم! حس کردم امیدی بهم هست و میتونم کمدین بامزه‌ای باشم! ‌ احساس دستاورد بقدری شیرین و امیدبخش بود که بی صبرانه منتظر فردا بودم و جوک جدید… ‌ تا خودِ شب بیش از ۵ جوک جدید بدون اینکه فکری بکنم به ذهنم رسید و همرو یادداشت کردم! ‌

انگار در درونم موتور قدرتمندی روشن شده بود و این انرژی زیاد، داشت همه چیز رو تغییر میداد! ‌ در پایان ماه اول، من بیش از ۴۵ جوک جدید داشتم که بیش از ۱۰ عددشون، بامزه‌ترین جوک هایی بودند که دوستان من شنیده بودند! ‌

ساختن جوک که سخت‌ترین کار برای من بود، تبدیل شده بود به زیباترین لحظه روزهای من درسته نزدیک به ۱۶ روز به سختی جوک ساختم و اغلب بی مزه و ناامید کننده بودند، اما با اولین دستاوردها، انگار اعتماد به نفس از دست رفته من برگشت و ایده‌های بامزه در درون من زنده شدند! ‌ اگر من این زنجیره رو شروع نمیکردم، هرگز به این موفقیت نمیرسیم!

کمدین داستان ما به یکی از معروف ترین افراد در صنعت خودش تبدیل شد و بعده ها کلاس های آموزشی ساختن جوک های بامزه راه انداخت!

نتیجه اخلاقی اینکه: ‌

اگر هدفی داری، به کمترین واحد قابل انجام تبدیلش کن و x دفعه در هفته(که قابل انجامه) تکرارش کن و اصلا به نتیجه فکر نکن! ‌ Just do it و زنجیره رو قطع نکن

دوست داشتم ورزش کنم؛ اما میدونستم که کار بسیار سختی در پیش دارم… پس تصمیم گرفتم هقته ای ۲ روز برم باشگاه… ‌ اولش دهنم سرویس بود ولی بعدش بسیار لذت بخش شد اینکار… ‌ الان میخوام بکنمش هفته ای ۳ روز از ماه جدید…