یه کدنویس که توی 31 سالگی علاقه زیادی به اسکرام و اسکرام دولوپری داره. کنار کدنویسی واقعا یادداشت نویسی دلچسبه.