کدِ Declarative یا اعلانی چیست؟

کدِ Declarative یا اعلانی چیست؟
در این متن قصد دارم مروری بر مفهوم کد Declarative و دلیل بوجود اومدن ا...