ویرگول
ورودثبت نام
سید مهدار بنی هاشمی
سید مهدار بنی هاشمی
خواندن ۱ دقیقه·۲ سال پیش

62-پدر

پدرم شوخ است ولی کم می خندد

معلم بوده ست.. مردی نیک

مهربان .. جدی .. باهوش

پدرم سرباز است

سرباز خانه

سرباز وطن

سرباز زن و زندگی و خانه

فراوان به فکر ماست

همواره تلاش میکند

اما اهل بیان نیست

اهل عمل است

اهل حل کردن معماهاست

آدم باز کردن گره ها و

در آوردن سنگ هاست از تهِ چاه

که کسی انداخته و زیرش مانده

پدرم قهرمان است

قهرمان من

اما من نصف او هم نباشم شاید

خدا دهدش عمر

و کند عاقبتش ختم به خیر

پدرم سایه ای دارد

به بلندای کوه

زیر سایه اش خفتن

عجیب آرامشی دارد

می توان خسبید

با خیالی راحت

با قلبی آرام ..

#سید_مهدار_بنی_هاشمی

22بهمن1400

پدرشعرشاعرشاعرانگی
نویسنده ی رمانهای یک عاشقانه سریع و آتشین/پدر عشق بسوزد - شاعر مجموعه: قشنگترین منحنی سرخ دنیا
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید