من در حال حاضر دانشجوی ترم ۷ مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت هستم. به مباحث هش مصنوعی و مهندسی نرم‌افزار علاقه دارم و سعی میکنم همیشه راجع به این حوزه ها بیشتر مطالعه کنم.