آیا 20% افزایش حقوق کافیست؟

آیا 20% افزایش حقوق کافیست؟ قیمت‌ها چیزی در حدود 200% افزایش پیدا کرده است و مشخص نیست میزان درآمدهای تعیین شده بر چه مبنایی است!

دیروز از فروشگاه‌های تخفیف‌دار، کمی مایحتاج منزل خریدم و از خودم پرسیدم: کارگران ساده و حقوق‌بگیران بخش خصوصی و حتی کارمندان دولت، چگونه دارند زندگی می‌کنند؟

آیا 20% افزایش حقوق کافیست؟
آیا 20% افزایش حقوق کافیست؟

فقر اقتصادی، شوخی‌بردار نیست. وقتی جنسی بالا می‌رود، دیگر مهم نیست دلار بالا و پایینش چطوری است! گرانی افسارگسیخته بالا می‌رود و مشخص نیست چه کسی جوابگوی مردم است! دیگر حتی پراید خریدن هم برای بسیاری یک آرزو شده، چون جیب مردم کوچک و کوچک‌تر می‌شود. گرانی، شاخ و دم ندارد! لطفاً همه چیز را به مسخره نگیریم!