من محمدم، علاقه مند به حوزه کسب و کار و استارتاپ ها و به طور خاص بازاریابی دیجیتال برای استارتاپ ها. فارغ التحصیل رشته MBA از دانشگاه امیر کبیر | مدیر بازاریابی ریحون در گذشته و کشمون در حال حاضر