من محمدم، علاقه مند به حوزه کسب و کار و استارتاپ ها و به طور خاص بازاریابی (دیجیتال و غیر دیجیتال) برای استارتاپ ها. کارشناسی ارشدم رو هم در رشته MBA از دانشگاه صنعتی امیرکبیر گرفتم