رضا هستم مشاور و مدرس تولید محتوا ، سردبیر وب سایت میزفکر ! من بهتر از هیچ کس نیستم، در رقابت با هیچ کس نیستم، من می‌خوام بهترین نسخه از خودم باشم.www.mizefekr.com