معاون ارتباطات خلاق دیجیتال بادکوبه ، مشاور ارتباطات و راهبر راهکاری خلاق دیجیتال برند‌های ایرانی و جهانی - mohsenrahgozar.com