برنامه نویس php , طراح وب, دانشجو پزشکی دانشگاه آزاد یزد