برنامه نویس PHP - Python , دانشجو پزشکی دانشگاه آزاد یزد