در حال حاضر هیچی نیستم، در تلاشم که بتونم تو یک ماراتون برنامه‌نویسی شرکت کنم