چرا با ریزش و بهره وری پایین منابع انسانی در سازمان ها روبرو هستیم؟

چرا با وجود انتخاب راه های استاندارد در راستای جذب و استخدام کارکنان باز هم در سازمان هایمان با ریزش و بهره وری پایین منابع انسانی روبرو هستیم؟

در جهان رقابتی امروز یکی از مولفه های اثر گذار برای رسیدن سازمان به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، نیرو های انسانی سازمان هستند

طی دو دهه اخیر توجه مالکان بنگاه ها به این مقوله افزایش یافته و نقش بخش منابع انسانی در سازمان ها پر رنگ شده است

با این وجود علی رغم استفاده مالکان بنگاه ها و مدیران منابع انسانی از روش های استاندارد و به روز شده این حوزه که شامل :

۱- تدوین استراتژی منابع انسانی

۲- تدوین ساختار سازمانی و شناسنامه های شغلی

۳- تدوین محتوا مناسب اگهی استخدام ( از منظر شرایط شغل و شرایط احراز آن )

۲- انتشار آن در رسانه های گروه هدف ( شبکه های اجتماعی و سایت هایی که بصورت تخصصی در این حوزه فعال هستند )

۴- مصاحبه حضوری که با هدف ارزیابی وضعیت ظاهری، سبک برقراری ارتباط و اگاهی از اهداف و برنامه های متقاضی و همچنین شفاف سازی انتظارات سازمان برای متقاضی انجام می شود

۵- استفاده از تست های تناسب شغل و شاغل ( MBTI,DISC,...)

شاهد عدم دستیابی به موفقیت های ماندگار در این حوزه هستند و در اینجا این سوال مطرح می شود که حلقه یا حلقه های مفقوده این فرآیند چیست؟

به واقع بهتر است ابتدا ذینفعان این فرآیند و اهداف آنان را بازبینی نماییم تا بتوانیم نقش و وظایف هر کدام را در این ُفرآیند شناسایی نماییم

در فرآیند کارمند یابی یک سو نماینده و مالک سازمان است و سوی دیگر فردی که متقاضی همکاری با سازمان است

آنچه بنظر می رسدباعث معیوب بودن این فرآیند و عدم دستیابی به نتایج راضی کنند می شود:

۱- عدم خود آگاهی، نداشتن اهداف بلند مدت، عدم مسیولیت پذیری و تعهد و نداشتن انگیزه های کافی برای ماندن در فضای کسب و کار توسط متقاضی است. اکثر متقاضیان سوالات زیر را نمی توانند پاسخ دهند:

۱- نقاط قوت و ضعف شخصیتی خود را بنویسد

۲- اهداف ۵ ساله خود را بیان کنید

۳- چرا ما باید شما را استخدام کنیم

و هدفشان ازکار کردن در اکثر موارد بدست آوردن استقلال مالی است.

با نگاهی اجمالی به نکات بالا به راحتی می توان متوجه شد تا هنگامی که تنها هدف متقاضیان برای همکاری با سازمان ها کسب استقلال مالی باشد. تعهد و وفاداری به سازمان، توسعه مهارت های فردی و حرفه ای حلقه های مفقوده این زنجیره هستند

۲- عدم توجه مالکان بنگاه ها به تدوین شرح شغل و شناسنامه شغلی متناسب با نیازهای سازمان، پذیرش متقاضیان بدون در نظر گرفتن توانمندی های آنان برای شغل مورد نظر، نداشتن سیستم آموزشی کارآمد و بی نظمی در انجام تعهدات مالی کارکنان ازجانب مالکان بنگاه ها باعث ریزش و کاهش بهره وری منابع انسانی می شود