کارشناسی ارشد منابع انسانی - عضو هیات مدیره شرکت ایده - زمینه فعالیت مشاوره مدیریت در حوزه توسعه کسب و کار - علاقمند به مباحث منابع انسانی و روانشناسی -- نوشته های شخصی من را در این صفحه می خوانید