www.rahimim.ir تلاش می کنم تا در حد توان خویش به ارتقای علمی و توسعۀ کشورم کمک نمایم. بی‌شک هر کدام از ما این وظیفه را بر عهده داریم. بدون همیاری با یکدیگر به این مهم دست پیدا نخواهیم کرد.


کدام بازار از ارزش پول من حفاظت می‌کند؟

کدام بازار از ارزش پول من حفاظت می‌کند؟
بازار سکه...بازار خودرو...بازار مسکن..."کدام بازار از ارزش پول من حفاظ...

خروج آمریکا از برجام با نگاه تخصصی مدیریت اقتصادی

خروج آمریکا از برجام با نگاه تخصصی مدیریت اقتصادی
هم‌اکنون ده‌ها و صدها میزگرد، تحلیل و اظهار نظرات مختلف دربارۀ آیندۀ ب...

خروج امریکا از برجام و سه نکتۀ مهم مدیریتی و اقتصادی

خروج امریکا از برجام و سه نکتۀ مهم مدیریتی و اقتصادی
بعد از همۀ پیش‌بینی‌ها و گمانه‌زنی‌ها، ترامپ امریکا را از برجام خارج ک...

چرا مشتری ایرانی، محصول ایرانی نمی‌خرد؟

چرا مشتری ایرانی، محصول ایرانی نمی‌خرد؟
حمایت از تولید ملی(کالای ایرانی) بر عهدۀ سه گروه است: مصرف‌کنندگان، مد...

مطالعۀ کتاب، دانش و توسعه

مطالعۀ کتاب، دانش و توسعه
هر زمان کتابی را مطالعه می‌کنیم، یک سروگردن از بقیۀ افراد جامعه بالاتر...