آزاد زندگی کن، آزاد بمیر.برنامه نویس و طراح سایت و شاید اهنگساز