آرامشِ خيال...

همین که تو

هر صبح درخیال منی

حال هرروز من خوب است...