ویرگول
ورودثبت نام
ثمين ابراهيمى
ثمين ابراهيمى
خواندن ۱ دقیقه·۷ سال پیش

به تو دست مى سايم...

به تو دست می سایم و جهان را در می یابم

به تو می اندیشم

و زمان را لمس می کنم

معلق و بی انتها

عریان

می وزم، می بارم، می تابم

آسمان ام

ستارگان و زمین

و گندم عطر آگینی که دانه می بندد

رقصان

در جان سبز خویش

از تو عبور می کنم

چنان که تندری از شب

می درخشم

و فرو می ریزم


“شاملو”

دلنوشتهشعر
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید