توسعه دهنده موبایل / در تلاش برای واقعیت سازی یک رویا / مدیر محصول مارکت androidriver.ir