یک انسان معمولی که سعی می‌کنه خودشو و دنیارو بشناسه- دانشجوی روانشناسی- INFJ