ایربگ چطور کار میکند؟

ایربگ چطور کار میکند؟
از زمان ساخت اولین وسایل نقلیه موتوری مثل خودرو، تجهیزات امنیتی متفاوت...