مدیر خلاقیت و دیزاینر هستم. هر دو تخصصم در تبلیغات شکل گرفته و در جریانه. در ویرگول می‌نویسم تا با نوشتن، بتونم در خصوص تخصص‌های خودم، رشد کنم.