یک عدد دانشجوی داروسازی علاقه مند به کامپیوتر و هرچی که توشه و البته عکاسی