ما عاشق یاد گرفتن و یاد دادن زبان های مختلف هستیم! هدف تیم تولید محتوای تیکا، کمک به زبان آموزانی است که عزم خودشان را برای یاد گرفتن زبان جزم کرده اند، برای آموزش بیشتر، تیکا را از گوگل پلی نصب کنید!