یک مهندس نرم افزار عاشق کارآفرینی و بازاریابی هستم. نوشتن را دوست دارم و برای دوستان عزیزم در مورد کسب و کار،مهندسی نرم افزار و خانواده می نویسم و می خوانم و تجربه می کنم.