ویرگول
ورودثبت نام
زهرا شفیع‌زاده
زهرا شفیع‌زاده
خواندن ۱ دقیقه·۲ سال پیش

هیس!نور آنجا خوابیده...

آن لکه‌ی نور را ببین!

کمی در آسمان و کمی کمتر روی زمین. این رد نور مرا دیوانه میکند در هر تابلویی که می‌خواهد باشد چه نور شمعی باشد در ظلمت یک چهاردیواری، چه پرتوی پهن خورشیدی از بین ابرها در پهنه‌ی اقیانوسی

من فلسفه‌ی نور را خوب نمی‌دانم! شاید دریچه ای از فردا است...

نام هنرمند :آنتون ماوه/ نام اثر : جاده‌ی هلندی
نام هنرمند :آنتون ماوه/ نام اثر : جاده‌ی هلندی


دست دلم میخواهد روی شانه مرد سواره‌ای که رو به مغرب می‌رود بزند و بگویدش: هی مرد! اسبت را هُش کن! بی دقت عبور کردی، ندیدی‌اش

یک گام به عقب برگرد. نگاه کن آنجاست.داخل نهر آب جایی درست چسبیده به کرتِ درختان، چند چکه خورشید آن جا افتاده بر دارش ، ببوسش، به پیشانیت بچسبان و آرام در خورجینت بگذار، لازمت میشود.

حتی اگر شکست نگران نباش فردایت رنگی‌ میشود.


#مشق_پنجم

داستان کوتاهویرگولدلنوشتهنقاشی
دستی بر قلم دارم...گاه حروف را ریسه میکنم و با سیاهی جوهر داغی بر دل سپیدی کاغذ میگذارم چون بشدت معتقدم کمرنگ‌ترین جوهرها از قوی‌ترین حافظه‌ها ماندگارترند .
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید