زهرا خوش کلام هستم.. کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم افزار..عاشق کارای تحقیقاتی و تولید محتوام.. به حوزه ی بازاریابی علاقه مندم.. مسئول تولید محتوای تیم کلاسه م.. سرسختانه واسه ی هدفام میجنگم