سلام. بیاین تا دنیا رو جای قشنگ‌تری برای زندگی کردن بکنیم