عکس داستانک(قسمت دوم:کوسه هم که باشی...!)

کوسه هم که باشی

اتّحاد

کوچکترین ماهی ها

کافیست

برای

از پا درآوردن

و

تحقیر تو!

تصاویر حیرت انگیزی که در این مطلب می بینید توسط"یک گروه چهار نفره از عکاسان زیر دریا"از کوسه‌ای که توسط هزاران ماهی در ساحل کارولینای جنوبی در آمریکا محاصره گردیده،ثبت شده است.

عکس داستانک(قسمت اول:دختر و کلاغ!)

mohsenijalal@yahoo.com