نقشه سفر مشتری چیست؟

نقشه سفر مشتری چیست؟
نقشه‌ی سفر مشتری چیست؟ به چه درد می‌خورد؟ چگونه می‌شود آن را طراحی کرد...