رشته من طراحی صنعتی نیست... !

رشته من طراحی صنعتی نیست... !
موضوعی که می‌خوام در موردش بنویسم، موضوعی است که در صحبت‌ با دوستان...